En katt poserar alltid

En hund poserar aldrig

Det finns gott om ”katter” i offentligheten

Annonser